MINISTERUL CERCETĂRII, INOVĂRII ŞI DIGITALIZĂRII
Consiliul Național al Cercetării Științifice
Colegiul Consultativ pentru Cercetare-Dezvoltare și Inovare
P4 - Cercetare fundamentală și de frontieră
MINISTERUL CERCETĂRII, INOVĂRII ŞI DIGITALIZĂRII
Consiliul Național al Cercetării Științifice
Colegiul Consultativ pentru Cercetare-Dezvoltare și Inovare
UNIVERSITATEA DIN PITEȘTI
 

Rezumat al raportului ştiinţific (2022)

Rezumat al raportului ştiinţific și tehnic (2021)

Rezultate/diseminare

 

Articole ISI

Cărți și capitole din cărți

Lucrări de licenţă şi rapoarte de cercetare ştiinţifică


+